இன் முக்கிய அம்சங்கள்

அனைத்து Dialog பில் கொடுப்பனவுகளும்
பணம் மற்றும் அட்டை
அனைத்து டயலொக் ரீலோட்கள்
பணம் மற்றும் அட்டை
டேட்டா ரீலோட்
பணம் மற்றும் அட்டை
eZ Cash top-up மற்றும் மீள் பெறல்