கூல் கிளப்


இந்த சேவை ஒரு இணைய பக்க சேவை ஆகும், இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கங்களை  அணுக அனுமதிக்கிறது.

Activation

இந்தச் சேவையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது?

http://bit.ly/2EaC9uB க்கு செல்லுங்கள்

இந்தச் சேவையை எவ்வாறு துண்டிப்பது?

#678*6# டயல் செய்யுங்கள் அல்லது MyDialog App ஐ பயன்படுத்துங்கள்

Charges

தினசரி ரூ. 6/- மற்றும் வரிகள்