நெத் எவ்எம் லக்ஷபதி வரம IVR


Dialog மொபைல் வாடிக்கையாளர்கள் நெத் FM ஆல் நடத்தப்படும் IVR லட்சாதிபதி வினாடி வினா போட்டியில் பங்கேற்கலாம்.

Activation

சேவையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது ?

6767 க்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி செயற்படுத்தவும்

சேவையை எவ்வாறு துண்டிப்பது ?

6767 க்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்

கட்டணங்கள்

தினசரி ரூ. 6 + வரிகள்