ආර්යුවේදික් ටිප්ස්


සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රීතිමත් දිවියක් ගතකිරීම සඳහා ඔබේ Dialog ජංගම දුරකතනයට සිංහල භාෂාවෙන් ආයුර්වේද සෞඛ්‍ය ඉඟි ලබාගන්න.

ගාස්තු

පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් යන පාරිභෝගිකයන්ට දෛනිකව රු. 2.40 ක් සහ බදු.

සක්‍රිය කිරීම

මෙම සේවාව සක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

  • REG[හිස්තැනක්]AYU ලෙස ටයිප් කර 7273 ට SMS කරන්න. (ඔබට 7273 න් ලියාපදිංචිය තහවුරු කිරීමේ SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත)

සෞඛ්‍ය හා සුවතා ඉඟි සේවාව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

  • UNREG[හිස්තැනක්]AYU ලෙස ටයිප් කර 7273 ට SMS කරන්න